آموزشگاه علمی آزاد شعبه کوشش دکترحسابی, اخبار, پیش دبستانی و دبستان هوشمند

اردوی آموزشی خرید از فروشگاه

در این هفته دانش آموزان دبستان دکتر حسابی در یک اردوی آموزشی خرید از یکی از فروشگاههای شهر شرکت کردند.
هدف از این اردو، یادگیری مهارتهای اجتماعی از قبیل خرید ، انضباط در صف ، جمع و تفریق مبالغ کالاها و مهارتهای برخورد با افراد در هنگام خرید و پرداخت وجه بود.
در این اردو مدیریت محترم خانم حق دوست  دانش آموزان را همراهی کردند.