اخبار, پیش دبستانی و دبستان هوشمند

برگزاری اردوی ورزشی تفریحی در سالن ورزشی نیک مشهد

به گزارش روابط عمومی دبستان هوشمند دکتر حسابی این اردوی ورزشی و تفریحی ویژه ی دانش آموزان این مرکز آموزشی در مورخ ۱۹ اردیبهشت در سالن ورزشی نیک واقع در خیابان امام خمینی(ره)مشهد برگزار شد.

با هدف آشنایی دانش آموزان با خدمات ورزشی متنوع تحت آموزش مربی متخصص از برنامه های این اردوی تفریحی و ورزشی بود که استقبال دانش آموزان را هم در پی داشت.