تبلیغات

p1

پیش دبستانی و دبستان دخترانه غیردولتی پروین اعتصامی یکی از بهترین دبستان های مشهد بوده، که این دبستان به دلیل داشتن کادری مجرب و امکانات خوب مورد حمایت و تایید مجموعه آموزشی دکترحسابی می باشد.