نمایشگاه کتاب وشهدا
اخبار, پیش دبستانی و دبستان هوشمند

نوآموزان عزیز : بمناسبت سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ازنمایشگاه شهدا بازدیدنمودندوهمچنین به نمایشگاه کتاب رفتندوکتابهایی نیز خریداری کردند.

Photo0590Photo0634Photo0625

کلمات کلیدی