هیئت مدیره مجموعه آموزشی دکترحسابی

۱- سید غلامرضا بحرینی(لیسانس علوم اجتماعی)

۲- سید مصطفی بحرینی(فوق لیسانس کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی)

۳- محمدعلی خادمی(فوق لیسانس برق گرایش قدرت)

۴- دکتر محمدرضا نصیری (دکتری ژنتیک)

۵- سید مصطفی بحرالعلوم طباطبایی (لیسانس حسابداری)

۶- مهدی آهنگری (فوق لیسانس هنر)

   تیم اجرایی مدرسه آموزش از راه دور دخترانه دکتر حسابی

۱- سرکار خانم غفاریان (لیسانس شیمی)

۲-سرکار خانم امجد(لیسانس مدیریت)

۴- سرکار خانم خردمند (لیسانس کامپیوتر)

۵-سرکار خانم اسدی (لیسانس کامپیوتر)

تیم اجرایی پیش دبستانی و دبستان پسرانه دکتر حسابی

۱-جناب آقای کریم پروایی (لیسانس مدیریت آموزش ابتدایی )

۲- جناب آقای ساقی (فوق لیسانس فقه ومبانی حقوق اسلامی)

۳- سرکارخانم اسدی (لیسانس کامپیوتر)

۴-سرکار خانم حداد(لیسانس مدیریت روابط عمومی)

     تیم اجرایی موسسه زبان های های خارجه دکترحسابی

۱-سرکارخانم قلی زاده (لیسانس حسابداری)

۲-سرکارخانم سروری (فوق لیسانس IT)

تیم اجرایی موسسه فرهنگی هنری فن آذین توس هخامنش

۱- سرکار خانم خلیلی (کارشناسی هتلداری)

۲- سرکار خانم اسحق ابادی ( فوق لیسانس صنایع)