پیش دبستانی و دبستان هوشمند

ماه بندگی خدا مبارک
No doubt, thousands of types of trainers are perfectly located at the world. Individuals consider like to wear simple waders and some want to purchase on fashionable and stylish foot owns. However, most of the people feel discomfort their particular shoes after passing anytime. You may have problems with ...
ادامه مطلب
جشن نوروز
امروز بابرپایی جشن نوروز  یکبار دیگر به استقبال طروات وزیبایی بهار وسرسبزی طبیعت رفتیم تاشکوه وعظمت خالق آن رابیشتر درک کنیم … یاس های بهشتی ,پسرهای عزیزم  : حضور سرسبز ودلنشین شماگرمابخش جشن نوروزی مابود.          بهارت سرسبز ولحظه هایت پرشکوفه باد…
ادامه مطلب
آموزش اتصال به سرور دوربین های پیش دبستانی و دبستان دکترحسابی
آموزش اتصال به دوربین های مدرسه توسط اولیا با کامپیوتر شخصی یا موبایل و تبلت
ادامه مطلب
نمایشگاه کتاب وشهدا
نوآموزان عزیز : بمناسبت سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ازنمایشگاه شهدا بازدیدنمودندوهمچنین به نمایشگاه کتاب رفتندوکتابهایی نیز خریداری کردند.
ادامه مطلب
بازدیدنوآموزان ازموزه حرم امام رضا (ع)
اگرتابه حال به گنجینه های موزه مرکزی آستان قدس رضوی سری نزده اید ,حسابی ضررکرده ایدو بازدیدیکی ازدیدنی ترین موزه های کشور راباکلی چیزهای دیدنی وزیباازدست داده اید. اماهنوزدیرنشده ,درنخستین فرصتی که پیش آمد وبه زیارت امام رضا(ع) رفتید وقت بگذارید ویک سری هم به موزه آستان بزنید. این ...
ادامه مطلب
یلدای نوآموزان پیش دبستانی
چه سخاوتمنداست پاییز که شکوه بلندترین شبش را بامحبت پیشکش تولدزمستان می کند… امروزجهت آموزش آداب وسنن کهن وهم چنین احترام ودیدار از بزرگترها خصوصا (پدربزرگها ومادربزرگهای عزیز) جشنی پرشور وهیجان برگزارشد. نوآموزان عزیزم ,باخوشحالی سرودشب یلداراخواندن ونمایش ننه سرما رااجرانمودند. هرکدام از نوگلها یم یک شعربرای میوه های ...
ادامه مطلب