نوشته‌ها

به گزارش روابط عمومی پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی اجرای پخش زنده ی شاهنامه خوانی توسط مدیر پیش دبستانی ودبستان دکتر حسابی در شبکه دانش آموزی (شاد)گروه مدیران بنیادین آموزش وپرورش ناحیه ۲صورت گرفت .در این پخش زنده جناب آقای پروائی با اجرای  خود موجبات خرسندی وشادی مدیران حاضر را فراهم نمود.برنامه ریزی و تبلیغات این برنامه ی مجازی در حوزه ی معاونت آموزش بنیادین انجام شده بود.

شاهنامه خوانی محور اصلی این برنامه ی زنده بود و در ادامه استاد پروائی بخش هایی از اشعار مرحوم استاد محمد حسین شهریار رابه زبان آذری دکلمه خوانی نمودند.گفتنی است که وی در این گفتگوی زنده گریزی هم به نوشته های پیرهرات داشتند وگفتگوی عقل وعشق را قرائت نمودند.لازم به توضیح است که این برنامه در راستای تحقق اهداف پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین در راستای گسترش ادبیات فارسی بوده است . در پایان این پخش زنده مدیران حاضر با ارسال پیام های شادی و تشکر از برنامه ریزی انجام شده ،احساسات خود را ابراز نمودند .