آزمون آنلاین رباتیک

آزمون رباتیک + دریافت گواهینامه
برای شرکت در آزمون رباتیک واحد آموزش و توسعه ربواستار و دریافت گواهینامه اینجا کلیک کنید.
ادامه مطلب