نوشته‌ها

روحانی نیا از کلاس های آنلاین دکتر حسابی بازدید نمود

در شروع سال جدید آقای محسن روحانی نیا ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه ی ۲ مشهد مقدس از محل دفتر کارشان، کلاس های آنلاین مدرسه را بازدید نمودند.این بازدید پیرو جلسه ی دوستانه ی نوروزی صورت گرفت .در این جلسه آقای روحانی نیا از وضعیت آموزشی اداری و مالی مدرسه ی غیر دولتی دکتر حسابی مطلع گردید. به گزارش روابط عمومی پیش دبستانی و دبستان هوشمند دکتر حسابی، مدیریت و مدیر عامل موسسه ی دکتر حسابی در این نشست دوستانه حضور داشتند.کریم پروایی به طور کلی مباحث آموزشی و کیفیت های آموزشی و روش های خلاقانه ی اجرا شده در مدرسه را بیان نموده و به مسائل و مشکلات موجود هم اشاره کردند .سید مصطفی بحرینی مدیرعامل مجموعه ی حسابی هم به نرم‌افزارهای مورد استفاده در آموزش آنلاین اشاره‌ای داشتند.موضوع نیروی انسانی و کیفیت بخشی و راه های کنترل و افزایش تاثیرات آموزشی و یادگیری دانش‌آموزان در این جلسه واکاوی شد و در پایان جهت بهتر شدن برنامه های علمی آموزشی جناب آقای روحانی نیا مطالب ارزنده‌ای را بیان نموده و از همان محل دفترکار با استفاده از نرم افزار تعاملی مورد استفاده ی آموزشگاه دکتر حسابی وارد کلاس شده و با معلم و دانش آموزان ،گفتمان صمیمانه ای را رقم زدند.

به گزارش روابط عمومی پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی ،این مجموعه دبیری جشنواره ی شاهنامه خوانی را به خودش اختصاص داد . با توجه به اهمیت توسعه وگسترش ادبیات فارسی در میان دانش آموزان، این مجموعه چند سالی است که پیرامون این اثر عظیم فارسی سرمایه گذاری کرده و با ارائه شاهنامه خوانی و آموزش در قالب فوق برنامه گوی سبقت را از سایرین ربوده است .موضوع شاهنامه از سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ با حضور جناب آقای پروائی قوت بیشتری پیدا کرد.استادپروائی با تمرکز روی این موضوع همراه با مدیریت مجموعه و اجرا توسط ایشان ، موجبات علاقه مندی وایجاد انگیزه ی بیشتری را برای دانش آموزان رقم زد .از آنجایی که معاونت آموزشی بنیادین ناحیه ی ۲ آموزش و پرورش همیشه کارها وبرنامه های همه ی مدارس را تحت نظر ومراقبت خود دارد،به استناد تجربیات خوب و ارزشمند بدست آمده در این مجموعه ، افتخار دبیری برگزاری جشنواره را به این مجموعه داد.

لازم است در انتها از زحمات جناب آقای روحانی نیا ریاست محترم وهمچنین جناب آقای مردانی معاون آموزش بنیادین به لحاظ دیدگاه جامع به این موضوع تشکر نماییم.