نوشته‌ها

به نام خداوند جان وخرد              کزین برتر اندیشه برنگذرد

مهارت ،دقت،تمرکز ،سرعت

پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی برگزار می کند:

مسابقه ی بزرگ املای تایپی ویژه ی دانش آموزان

اهداف مسابقه :

 1. آشنایی بیشتر دانش آموزان با گوشی های اندروید ،تبلت ولب تاپ و…
 2. افزایش دقت در یادگیری ومتمرکز شدن روی موضوع آموزشی ودرسی
 3. تقویت وایجاد مهارت املاء نویسی در دانش آموزان
 4. ایجاد سرعت در تایپ کردن ،تند نویسی وتند تایپ کردن کلمات درسی
 5. آموزش املاءبا استفاده از فضای مجازی وامکانات پیشرفته ی سخت افزاری از قبیل (گوشی همراه،تبلت ،رایانه و…)
 6. ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان در صحنه ی رقابت نوشتاری ،مهارت،دقت،تمرکز وسرعت

 توجه

 

 1. مدت زمان وسرعت تایپ از اهداف اصلی مسابقه می باشد واین مهم در مرحله ی کلاسی با داوری معلم همراه می باشد.
 2. توجه به علائم ویرایشی ونگارشی دستوری زبان فارسی در حد دوره ی ابتدایی
 3. متن هر پایه در مرحله ی کلاسی به صورت مجزا یک هفته قبل از مسابقه در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
 4. ضمنا مرحله ی اول مسابقه به صورت کلاسی برگزار شده وفینالیست ها ی کلاس ها  با هم رقابت می نمایند وفینالیست های دوره ی دوم مسابقه با هم به رقابت خواهند نشست.
 5. جهت اجرای دقیق عدالت در مسابقه از نرم افزار  در مرحله فینال آموزشگاهی در صورت امکان بهره گیری می شود.
 6. نفرات برتر هر کلاس وپایه ۳ ازسوی معلم اعلام می گردد.
 7. همکاران می توانند طوری برنامه ریزی نمایند که اجرای مسابقه کلاسی وزنگ املاء می باشد.
 8. به نفرات اول تا سوم مرحله هر کلاسی هدایایی نیز تقدیم می گردد.
 9. تعداد کلمات املای تایپی مسابقه حداقل ۵۰ کلمه برای دوره دوم و۴۰ کلمه برای دوره اولی ها می باشد

یادآوری:

 • متن املاء کلاس های هم پایه باید با هماهنگی معلمان هر دو کلاس باشد.
 • کلاس اولی ها فعلا از این مسابقه مستثنی می باشند.
 • متن انتخابی املاء ی مسابقه پس از بررسی معاون آموزشی وتایید به اطلاع می رسد و روز برگزاری مسابقه کلاسی اعلام می گردد.

 

با تشکر کریم  پروایی

مدیر پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی