نوشته‌ها

مهارت،دقت،سرعت،تمرکز

در ادامه برگزاری مسابقه ی املای تایپی تعداد ۳۳نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.در مجموع تعداد۲۶۰ نفر ار دانش آموزان در این رقابت کلاسی حضور داشتند که در مرحله ی پایانی ۳۳ نفر باهم به رقابت پرداختند .می توان گفت که استقبال دانش آموزان و اولیاء از مسابقه مذکور خیلی خوب بود.

لازم به ذکر است دانش آموزان برای تمرین مهارت تایپ از این قالب نو استفاده بهینه کردند.

مسابقه املای تایپی به خط پایان  رسید

مسابقه املای تایپی به خط پایان  رسید