نوشته‌ها

مرحله اول دیدار با اولیاء به خط پایان رسید

با توجه به اهمیت تعامل با اولیاء ومشارکت آنان در امر مهم آموزشی ،پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکر حسابی طی یک فرایند نظام دار با همه اولیاء در فضای مجازی ددیدار کرد.به گزارش روابط عمومی پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی در این دیدارها که به صورت کلاسی صورت گرفت ،مدیر ومعاونین دبستان حضور داشتند .پیوند خانه ومدرسه همیشه ازتاکیدات صاحب نظران علوم تربیتی بوده وبر همین اساس نکات لازم بهداشتی ،آموزشی ،پرورشی در این جلسه مطرح شد.