نوشته‌ها

۲۲ بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران

روز سرنوشت فرا رسید و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، نظام پوسیده ستمشاهی فرو ریخت و ریشه های فاسد دودمان سیاه پهلوی از این کشور اسلامی کنده شد.

مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر رسید

با سرنگونی نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پیروز گردید.

مدیریت محترم مدرسه آموزش از راه دور دکتر حسابی سرکار خانم امجد این روز فرخنده و خجسته را به شما عزیزان تبریک می گویند .