نوشته‌ها

باسلام واحترام خدمت همراهان همیشگی آموزشگاه دکتر حسابی
بازدید وبررسی اوراق امتحانی توسط مدیریت محترم مجموعه دکتر حسابی

بازدید سرگروه های آموزشی دروس شیمی وفیزیک از اوراق امتحانی ونحوه تصییح آن در آموزشگاه آموزش از راه دور دکتر حسابی