نوشته‌ها

اموزش ریاضی
برای اموزش شمارش چند تا چند تا از دانش آموزان خواستم با چینه ها ساختمان چند طبقه بسازند
چون تعدادی چینه نداشتند خواستم با مدادهای رنگی اینکار را انجام دهند وطوری باشد که ساختمانشان خراب نشود
وبچه ها در قالب گروهها اینکارو انجام دادند جالبتر اینکه بچه ها بی آنکه بدانند سازه درست کردند وتعداد مدادها در هر طبقه و همچنین تعداد کل مدادها را میدانستند وسازه های فوق العاده ای درست کرده بودند از بعد مهندسی بی آنکه بدانند اصلا سازه چیست ؟!