نوشته‌ها

هدف:
۱٫ارزش کار مادر در آشپزخانه برای تهیه غذای روزانه
۲٫ارزشمندی غذای خانگی بر غذای رستوران و… از بعد سلامت وبه طور غیر مستقیم صرفه جویی در هزینه ها
۳٫ایجاد انگیزش برای حس همکاری
۴٫رقابت سالم بین بچه ها
۵٫آشنایی با غذاهای متنوع واینکه هر غذایی را میتوان در منزل تهیه کرد

[purchase_link id=”0″ style=”button” color=”” text=”خرید”][purchase_link id=”0″ style=”button” color=”” text=”خرید”]