نوشته‌ها

 

دانش آموزان افتخار آفرین مدرسه آموزش از راه دور دکتر حسابی

دانش آموزان مدرسه آموزش از راه دور دکتر حسابی بار دیگر در جشنواره قلم درخشیدند.

مراسمی برای اهداء جوایز به این عزیزان در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی  اجرا شد.

مدیریت مجموعه هم در این راستا از خانوم ها:

سرکار خانم فهیمه جولائی با کسب رتبه اول استانی و سرکار خانم طاهره یوسفی  با کسب رتبه سوم استانی در جشنواره قلم تقدیر و تشکر کردند.