نوشته‌ها

 

و من الماء کل شئ حی

واز آب همه چیز را زنده گرداندیم

جشن آب در پیش دبستانی ودبستان هوشمند  دکتر حسابی برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی دانش آموزان کلاس اول این واحد آموزشی پس از گذراندن مراحل مقدماتی آموزش کلاس اول به آب رسیدند.این دانش آموزان همراه با معلم های مهربانشان یادگیری کلمه ی آب را جشن گرفتند.شرایط کرونایی هم نتوانست مانع از گرامی داشت آب شودوبطوری که همه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی همراه با مدیرشان مراقبت از آب را مهم دانستند.