نوشته‌ها

نقاشی فعالیتی آشناست که بر رشد ذهنی کودکان تاثیر بسزایی دارد. کودکان به نقاشی علاقه دارند و با هر چه در دسترس شان باشدمی توانند طرح هایی بکشند که متناسب با سن و روحیه ی آن هاست. این طرح ها به مرور و با رشد کودک، کامل تر می شوند و برای ما، مفهوم روشن تری پیدا می کنند. نقاشی دوجنبه ، که یکی بازی وسرگرمی و دیگری رشد وتکامل ذهن و پیشرفت توانایی و استعدادهای کودک  هست را به همراه دارد.

*هرگاه چیزی را به کودک می آموزید اورا از کشف آن محروم می کنید*

مهمترین هدف ما در این کلاس ایجاد محیطی پر از آرامش و شادی است ؛ تا فرصتی باشد برای :
–  بیان احساسات کودک و لذت بردن از نقاشی
–  تقویت هوش های چند گانه و هدایت و رشددر مسیردرست توانمندیهای کودک
–  تقویت اعتماد به نفس و بالابردن عزت نفس کودک
– ودرنهایت کودک با کشف و شهود خود و پیرامونش در تمام مراحل زندگی فردی خلاق باشد.