نوشته‌ها

به گزارش روابط عمومی پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی اولین کارگاه تولید محتوای آموزشی انلاین کلید خورد.در این نشست کارشناسی تعدادی از معلمان پایه اول به نمایندگی آموزش وپرورش ناحیه ۲مشهد مقدس با حضورمؤسس ومدیر مجموعه دکتر حسابی و همچنین معاونین به بررسی آسیب های آموزش های آنلاین ،ارزیابی شبکه های اجتماعی قابل اعتماد پرداخته وهم چنین انواع نرم افزارهای موجود را نیز مقایسه کرده اند.این کارگاه با هدف تسهیلفرآیند آموزش  در ایام کرونایی تشکیل گردید که در پایان نحوه ی استفاده از برخی نرم افزارها به حاضرین در قالب کلاس آموزشی ارائه گردید.

اولین کارگاه تولید محتوای آموزشی آنلاین در دکتر حسابی کلید خورد