نوشته‌ها

به گزارش روابط عمومی پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی ،این مجموعه دبیری جشنواره ی شاهنامه خوانی را به خودش اختصاص داد . با توجه به اهمیت توسعه وگسترش ادبیات فارسی در میان دانش آموزان، این مجموعه چند سالی است که پیرامون این اثر عظیم فارسی سرمایه گذاری کرده و با ارائه شاهنامه خوانی و آموزش در قالب فوق برنامه گوی سبقت را از سایرین ربوده است .موضوع شاهنامه از سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ با حضور جناب آقای پروائی قوت بیشتری پیدا کرد.استادپروائی با تمرکز روی این موضوع همراه با مدیریت مجموعه و اجرا توسط ایشان ، موجبات علاقه مندی وایجاد انگیزه ی بیشتری را برای دانش آموزان رقم زد .از آنجایی که معاونت آموزشی بنیادین ناحیه ی ۲ آموزش و پرورش همیشه کارها وبرنامه های همه ی مدارس را تحت نظر ومراقبت خود دارد،به استناد تجربیات خوب و ارزشمند بدست آمده در این مجموعه ، افتخار دبیری برگزاری جشنواره را به این مجموعه داد.

لازم است در انتها از زحمات جناب آقای روحانی نیا ریاست محترم وهمچنین جناب آقای مردانی معاون آموزش بنیادین به لحاظ دیدگاه جامع به این موضوع تشکر نماییم.

 

به گزارش روابط عمومی پیش دبستانی ودبستان هوشمند دکتر حسابی اجرای پخش زنده ی شاهنامه خوانی توسط مدیر پیش دبستانی ودبستان دکتر حسابی در شبکه دانش آموزی (شاد)گروه مدیران بنیادین آموزش وپرورش ناحیه ۲صورت گرفت .در این پخش زنده جناب آقای پروائی با اجرای  خود موجبات خرسندی وشادی مدیران حاضر را فراهم نمود.برنامه ریزی و تبلیغات این برنامه ی مجازی در حوزه ی معاونت آموزش بنیادین انجام شده بود.

شاهنامه خوانی محور اصلی این برنامه ی زنده بود و در ادامه استاد پروائی بخش هایی از اشعار مرحوم استاد محمد حسین شهریار رابه زبان آذری دکلمه خوانی نمودند.گفتنی است که وی در این گفتگوی زنده گریزی هم به نوشته های پیرهرات داشتند وگفتگوی عقل وعشق را قرائت نمودند.لازم به توضیح است که این برنامه در راستای تحقق اهداف پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین در راستای گسترش ادبیات فارسی بوده است . در پایان این پخش زنده مدیران حاضر با ارسال پیام های شادی و تشکر از برنامه ریزی انجام شده ،احساسات خود را ابراز نمودند .