نوشته‌ها

۹/۹/۹۹

عصر یکشنبه ساعت ۱۶

باحضور موسس ، مدیریت ، معاونین و جمعی از همکاران

در این جلسه جناب مهندس بحرینی موسس  مجموعه دکتر حسابی از زحمات بی دریغانه ی تمامی پرسنل تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه نیز مدیریت محترم ضمن تشکر، از عزیزانی که همواره با عزمی راسخ در پرتوی از صداقت و تبلوری از مشارکت و بارقه هایی از مسئولیت پذیری با رویکرد آفریدن فرداهایی بهتر و برتر جهت اجرای مطلوب برنامه های آموزشگاه که از نیمسال دوم  ۹۹ – ۹۸ به صورت مجازی فعال بوده اند  صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

امید است در سایه عنایات ایزد منان موفق و مؤید باشید .