نوشته‌ها

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از آموزشگاه راه دور دکتر حسابی

در مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ حضور تیم ناظران در مدرسه آموزش از راه دور دکتر حسابی با تقدیر از زحمات کادر آموزشگاه در راستای فعالیت های به عمل آمده ایجاد انگیزه برای مجموعه شد.