نوشته‌ها

هدف از تحصیل در شاخه کار دانش
شاخه کار دانش در نظام جدید متوسطه مدرسه آموزش از راه دور دکتر حساببا هدف هدایت قابلیت های حرفه آموزی دانش آموزان و پرورش استعدادهای مهارتی آنان و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر جهت اشتغال در بخشهای صنعت ، خدمات ، کشاورزی و هنر طراحی و با روشی نو و انعطاف پذیر تاسیس شده است.
چگونگی آموزش در شاخه کاردانش :
آموزش عمومی : مشتمل بر ۵۳ واحد درسهای عمومی ، انتخابی و دروس تکمیل مهارت می باشد
آموزش مهارتی : مشتمل بر ۴۳ واحد درسهای مهارتی که منجر به اخذ یا ارائه گواهینامه مهارت در یک یا چند استاندارد آموزشی می شود.گواهینامه های مربوطه علاوه بر دیپلم آموزش و پرورش دارای اعتبار بین المللی و ارزش استخدامی می باشد.
زیر شاخه های اصلی صنعت، خدمات و کشاورزی و هنر در این مجموعه شامل :
گرافیک رایانه ای ، معماری داخلی ، لباس شب و عروس ، نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه ، امور ادری ، مدیریت خانواده ، حسابداری مالی و کشت گیاهان دارویی و زعفران میباشد.